0495 52 13 02 vdevrieze@ivtherapeut.be

In goede handen … 

 

Uiteraard ben ik degelijk en breed opgeleid.  U heeft er , in mijn ogen, absoluut recht op bij iemand terecht te komen die voortdurend investeert in haar eigen deskundigheidsbevordering.

 

Als basisopleiding behaalde ik een Bachelor Maatschappelijk Werk en liep stage in de justitiële sector, schreef er een eindwerk dat goed was voor een onderscheiding over de positie van het slachtoffer in de gerechtelijke afhandeling van de daderhulpverlening in de context van een Jeugdrehtbank.  

Nadien volgde ik diverse kortlopende bijscholingen die me lieten proeven van de diversiteit in het therapeutenlandschap.  

Ik laat me niet makkelijk in één hokje plaatsen en dat maakt dat de vierjarige therapeutenopleiding aan de Educatieve Academie- Berchem me op het lijf geschreven leek te zijn.  Ik werd er niet meegenomen in therapeutische kaders die elkaar bevochten maar hoorde er voor het eerst de term ‘integratief werken’.  

Wat een verademing …  alles wat ik in mijn ruime werkervaring in vnl. het vormingswerk al die tijd had geleefd en toegepast kreeg opeens een naam en werd verdiept met een therapeutische grondhouding en uitgebreid met therapeutische vaardigheden en methodieken.   

 

Ook in het geven van vorming aan groepen zowel kansengroepen als leidinggevenden, hoofdzakelijk rond communicatieve thema’s, motivatie, conflicthantering, teamwork … sloot ik me altijd al aan op de rijkdom in de groep, tapte ik uit vele vaatjes, liet vele waarheden en denkwijzen elkaar aanvullen en leverde zeer expliciet maatwerk met een sterk apèl op het verbreden en verruimen van het denkkader en handelingsarsenaal van de deelnemers.

Als sluitstuk van de therapeutenopleiding schreef ik opnieuw een eindwerk dat , achteraf beschouwd, leek verder te bouwen op het vorige.  Ik ging er vooral zeer intens aan de slag met het dader- en slachtofferstuk bij cliënten én bij mezelf als therapeut.

Het werd een methodisch sterk onderbouwd kader dat ook voor ervaren therapeuten een ander licht werpt op stukken die ieder van ons bij zich draagt.

Ik ben mijn mentor zeer dankbaar dat ze me in het schrijfproces focus én perspectief bood én mijn uitgebreidheid loofde (ik lees ook graag John Irving ;))

‘Dat boek komt later wel nog uit je handen … nu volstaan 50 bladzijden’ zei ze geamuseerd.

Ik glimlach nog bij de gedachte … wie weet ! 

Nog meer 50 :

Ter gelegenheid van mijn 50ste verjaardag werd een luisterportret gemaakt waarin mensen vertellen wat ze typisch mij vinden.  Je kan het hier beluisteren.  Veel plezier ermee.