0495 52 13 02 vdevrieze@ivtherapeut.be

Ben je nieuw hier?

weet dan dat niemand de stap naar therapie vanzelfsprekend vindt, maar dat velen al snel het gevoel hebben dat het écht goed doet  om op een plek te belanden waar er tijd en ruimte is en oog voor je hele context.  Een plek waar jijzelf en alles en iedereen die voor jou van betekenis is, recht gedaan wordt.

Dé plek wordt ervaren als een plaats die rust, schoonheid, puurheid, diepgang, gezelligheid, vrouwelijkheid uitstraalt én waar creativiteit, enthousiast engagement, bewust verantwoordelijkheid nemen, doordacht keuzes maken graag wordt geleefd én aangewakkerd.

 

Je zult je er zonder twijfel écht gezien voelen en je kan er de dingen vaak in  een geheel ander licht gaan zien.  Therapie is daarom een soort van mentale en psychische stretching die vertrekt vanuit  aangevoeld worden, een spiegel-ing die energie geeft om met nieuwe ogen te kijken en met hernieuwde moed verder te gaan.

Je kan er vanzelfdsprekend rekenen op  discretie, warmmenselijke betrokkenheid, totale afwezigheid van (ver-)oordelend kijken of denken én kordate actiegerichtheid.  

Op z’n minst kun je er je verhaal kwijt en kan je de dingen eens op een rijtje zetten … op z’n best wordt je innerlijk gevoed  en ontdek je hoe je je kunt afstemmen op je innerlijke wijsheid om zo stapje voor stapje te groeien naar de best mogelijke versie van jezelf of je over  te geven aan het verwoorden van het onzegbare of het verwerken van wat onverwerkbaar lijkt te zijn.

of toevallig opnieuw hier geland …

Kiezen voor psychotherapie vraagt moed, zeker voor mensen die van zichzelf gewoon zijn dat ze de dingen in hun leven wel zélf geregeld krijgen.  De mensen die ik in mijn therapiekamer tref zijn dus telkens en telkens weer moedige, krachtige, wijze mensen.  Mensen ook die nogal eens het gevoel hebben anders te zijn dan de anderen, soms voelen ze zich alsof ze hier niet thuis lijken te horen, op hun honger zitten in een samenleving die maar doorraast  … Mensen die niet tevreden zijn met hoe het is of geen vrede hebben met half en half als het gaat om relaties, contacten, verantwoordelijkheden, kinderen…

 

Wellicht ben jij ook zo iemand … Dan kijk ik ernaar uit je te ontmoeten.  Misschien kun je eens langskomen … dat verplicht je nog tot niets.  We kunnen voelen of we al dan niet een match kunnen maken.

Wat ik je garandeer is dat ik in connectie met mijn eigen innerlijke wijsheid het beste van mezelf in ons contact leg om jou zo goed mogelijk bij te staan met wat er zich nu in de jungle van jouw leven toont.  Mijn ervaring is dat als we allebei in het avontuur duiken van contact maken met wat er diep van binnen in beweging komt, dit een wederzijdse verrijking is voor zowel cliënt als therapeut.  Ik kijk er dus naar uit jou te ontmoeten en wens je hoe dan ook het allerbeste.