0495 52 13 02 veronique@ivtherapeut.be

Veronique : vrouw in een duurzame vrouw-vrouw relatie, ruim 20 jaar getrouwd en steeds gelukkiger :), pleegouder van twee zussen, die als peuter en kleuter ons gezin kwamen vervolledigen, er als jongeren verder wortel schoten en hun sterke vleugels ontwikkelden om intussen als jongvolwassenen op eigen vleugels te vliegen.  Intussen ex- gastvrouw voor fietsende logees met af en toe heimwee naar een periode waarin mensen steeds met een vakantiegevoel kwamen aanlanden. Van die periode stamt ook de naam ’t Passantje. Hij prijkt nog altijd op de praktijkruimte omdat ik ervan uitga dat ook wie hier in een turbulente periode aanlandt, slechts passant is en net zoals de fietsers destijds, doe ik niets liever dan ook hen gastvrij ontvangen en omgeven met het beste van wat we in huis hebben.

Eigenwijs ? !…

Een mens is niet te vatten in een paar zinnen of woorden … Hoewel …

op mijn facebookprofiel stond het op een bepaald moment zo : heeft ‘gewoon met de stroom mee’ niet in haar woordenboek staan … Sommigen noemen het tegendraads, anderen eigen-wijs of ’tegen de stroom in’ en volgens mij is het gewoon niets van dat alles !

Wat mij in elk geval typeert is …

enig kind- wat ik heel graag anders had gewild- al heeft het mij ‘ook’ gemaakt tot een contact-opzoeker, opgegroeid in een doorsnee gezin met hardwerkende ouders die veel belang hechtten aan het volgen van ‘de rechte weg’.  Het gezin doorstond zo z’n stormen waardoor ik mijn kwetsuren opliep.  Gekwetstheden die niemand bewust wou doorgeven, maar die het gevolg zijn van het eigen levensverhaal van twee goedbedoelende mensen die een zo-goed-mogelijke mix maakten van hun kwaliteiten en beperktheden en op hun manier grond boden onder mijn voeten en vleugels aan mijn ambities.

Heel wat kansen kreeg ik en ik heb ze volop gegrepen en benut, in het besef dat het niet iedereen gegeven is.Heel veel prachtige mensen heb ik ontmoet en velen van hen zijn een eindje meegewandeld om dan geruisloos uit mijn leven te verdwijnen.  Onderweg speelde ik heel wat illusies kwijt en werd ook getekend door een aantal imposante ervaringen die ik wellicht levenslang meedraag…

Hoera … ik ben ‘een mens’

Met een aantal mensen uit élke episode van mijn leven, onderhoud ik (en zij) de verbinding en ik geniet van de eigen kleur van élk van die contacten -keer op keer-  Veellheid aan contacten maakt de laatste tijd meer en meer plaats voor bewust kiezen voor intensiteit, schoonheid en kwaliteit van verbinding.  Na verloop van tijd leerde ik inderdaad los te laten wie en wat me niet meer dient en bewust te focussen op wie en wat werkelijk bij me past omdat het kloppend ‘voelt’ en mijn ziel deugd doet.

én een spiritueel wezen

Ook wend ik me meer en meer toe naar m’n Hogere Zelf en van hieruit verbind ik me met alles en iedereen, dankbaar om alle inspirerende al dan niet spirituele meesters op mijn Pad en de rijkdom van meer en meer energetisch en intuïtief werken, puttend uit ondermeer het Sjamanisme, de Tzolkin, De I Am van Susan Shumski enz.  Dit is bijgevolg ook Dé Plek voor energetisch werk.

Eigen-zin-ig ?!…

meer creator dan consument, meer ondernemend dan ondergaand, zeer zeker veel meer liefhebbend dan ten prooi aan wrok of kwaadheid, intens en langdurend geëngageerd in diverse vormen van vrijwiiligerswerk, uiteraard niet allemaal gelijktijdig (boeken inlezer en cursusbegeleidster voor Blindenzorg Licht en liefde, medewerkster Tele-blok en Tele-onthaal, GROS-Berlare, Oxfam Wereldwinkel, …) meer planner met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid dan uitruster, stilvaller … toch ook levensgenieter, meer flexibel dan vasthoudend of rigide meer zin-gever dan zin-zoeker, groene vingers, bezige bij,- positief ingesteld, liefhebber van ‘vraaggestuurd’ en ‘op maat’ werken , een tikkeltje spiritueel én met beide voeten op de grond, … en o ja, best wel wat eigen-zin-nig. Mijn grootmoeder van vaders kant, een inspirerende vrouw voor mij, kreeg gelijk .. : . ik heb ‘mijn’ weg gemaakt … en dat is wat ik in wezen ook in therapie wil doen … mensen de ruimte bieden om uit te zoeken wat ze nodig hebben om ‘hun’ weg te gaan, de dingen te doen die passend zijn voor hen, die voor hen kloppend aanvoelen. Wil je nog meer lezen over therapie en wat het wel of niet is, ga dan zeker eens neuzen in de blog van deze site of klik eens door op de testimonials waarin mensen aangeven wat het voor hen betekende.