0495 52 13 02 veronique@ivtherapeut.be

In goede handen …

Uiteraard zijn we degelijk en breed opgeleid.  U heeft er , in onze ogen, absoluut recht op bij iemand terecht te komen die voortdurend investeert in de eigen deskundigheidsbevordering.

Veronique De Vrieze, bezield IV- therapeute met haar beide voeten op de grond

Als basisopleiding behaalde ik een Bachelor Maatschappelijk Werk en liep stage in de justitiële sector, schreef er een eindwerk dat goed was voor een onderscheiding over de positie van het slachtoffer in de gerechtelijke afhandeling van de daderhulpverlening in de context van een Jeugdrechtbank. De Plék: Contacteer me

Nadien volgde ik diverse kortlopende bijscholingen die me lieten proeven van de diversiteit in het therapeutenlandschap.

Ik laat me niet makkelijk in één hokje plaatsen en dat maakt dat de vierjarige therapeutenopleiding aan de Educatieve Academie- Berchem me op het lijf geschreven leek te zijn.  Ik werd er niet meegenomen in therapeutische kaders die elkaar bevochten maar hoorde er voor het eerst de term ‘integratief werken’.

Wat een verademing …  alles wat ik in mijn ruime werkervaring in vnl. het vormingswerk al die tijd had geleefd en toegepast kreeg opeens een naam en werd verdiept met een therapeutische grondhouding en uitgebreid met therapeutische vaardigheden en methodieken.

Ook in het geven van vorming aan groepen zowel kansengroepen als leidinggevenden, hoofdzakelijk rond communicatieve thema’s, motivatie, conflicthantering, teamwork … sloot ik me altijd al aan op de rijkdom in de groep, tapte ik uit vele vaatjes, liet vele waarheden en denkwijzen elkaar aanvullen en leverde zeer expliciet maatwerk met een sterk apèl op het verbreden en verruimen van het denkkader en handelingsarsenaal van de deelnemers.

Als sluitstuk van de therapeutenopleiding schreef ik opnieuw een eindwerk dat , achteraf beschouwd, leek verder te bouwen op het vorige.  Ik ging er vooral zeer intens aan de slag met het dader- en slachtofferstuk bij cliënten én bij mezelf als therapeut.

Het werd een methodisch sterk onderbouwd kader dat ook voor ervaren therapeuten een ander licht werpt op stukken die ieder van ons bij zich draagt.

Ik ben mijn mentor zeer dankbaar dat ze me in het schrijfproces focus én perspectief bood én mijn uitgebreidheid loofde (ik lees ook graag John Irving ;))

‘Dat boek komt later wel nog uit je handen … nu volstaan 50 bladzijden’ zei ze geamuseerd.

Ik glimlach nog bij de gedachte … wie weet !

Nog meer 50 :

Ter gelegenheid van mijn 50ste verjaardag werd een luisterportret gemaakt waarin mensen vertellen wat ze typisch mij vinden.  Je kan het hier beluisteren.  Veel plezier ermee.

Katrien Vervaet, arts en integratief therapeute met specialisatie autisme

Ik combineer mijn therapeutschap in onze Duo-praktijk met een deeltijdse job als bedrijfsarts voor Mediwet, externe dienst voor Preventie en Bescherming op het werk, sinds 1999 en een vrijwillig engagement bij Tejo Gent, therapie voor jongeren, sinds 2017. Katrien Vervaet

Fundament : Arts- Faculteit Geneeskunde – U Gent 1991-1999

Arbeidsarts – Faculteit Arbeidsgeneeskunde – U Gent 1999-2003

Kortdurende opleiding als tussenstap en opstap

Gek : zij of wij ? , Hedendaagse vraagstukken over psychische stoornissen – Katho IPSOC Kortrijk 2013

Jaaropleiding  Ontwikkelingspsychologie – U Gent 2014

4 jarige Interactionele Vormgeving – Educatieve Academie Berchem 2016-2021

Postgraduaat psychotherapie in de Interactionele vormgeving, ingeratieve psychotherapie en counseling met cliëntgerichte – experiëntiële basis.

 Katrien over haar keuze voor studies als arts : 

” Ik studeerde geneeskunde vanuit het verlangen zieke mensen weer beter te maken, vanuit de nieuwgierigheid naar het (dis)functioneren van het menselijk lichaam.  Het was mijn nobel doel mensen te helpen.  Intussen ben ik reeds 20 jaar bedrijfsarts.  Ik werk voornamelijk in opdracht van Maatwerkbedrijven waar mensen werken die in het gewone arbeidscircuit niet gedijen of er niet meer terecht kunnen omwille van een beperking, langdurige ziekte, kwetsbaarheden, … Het daagt mij steeds weer uit vanuit medisch oogpunt een bindend advies te geven mbt een passende plek van tewerkstelling voor mensen, waarbij ze zich goed voelen en zich maximaal kunnen ontplooien.

Ik hecht hierbij veel belang aan oog hebben voor beperkingen én mogelijkheden van het individu, zijn omgeving en context én aan interageren in in dialoog met alle betrokkenen (de persoon zelf, de werkgever, de collega’s, …) “

Katrien over Tejo : 

“Tejo biedt op diverse plaatsen in Vlaanderen therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem en gratis om hen op weg te helpen in hun groei naar volwassenheid.  Net als alle collega’s ben ik er een professionele vrijwilliger die  een actieve bijdrage (gedurende een avond per week) levert aan de hoofddoelstellingen van onze organisatie, nl. de jongeren (een drietal momenteel) te deblokkeren en opnieuw in hun kracht te zetten.

Ik vind het heel fijn als therapeut een schakel te zijn in de werking  van Tejo.  Het is ongelofelijk zo mooi en boeiend om de kracht en de durf van jongeren (in acute nood)  te zien in hun zoeken naar de juiste weg, om getuige en deelgenoot te zijn van hun beweging naar verandering en acceptatie, van hun zoektocht ook naar een eigen identiteit, eigen oplossingen ook.

Het is niet altijd nodig om te spitten.  Soms volstaat het samen op zoek te gaan naar wat werkt en wat niet en tools, handvaten te krijgen om verder op weg te gaan, kortdurend en oplossingsgericht samen aan de slag te gaan.

Hoewel Tejo groeit, is het mijn bedoeling geleidelijk aan af te bouwen daar, zodat ik me sterker kan focussen op de verdere uitbouw van mijn psychotherapieprakijk .