0495 52 13 02 veronique@ivtherapeut.be

Supervisie

Dit is dé plek waar invulling gegeven wordt aan supervisie op een wijze die niet klassiek genoemd kan worden. Ik ontwikkelde een geïntegreerde aanpak die aansluit bij mijn eigenheid, waardoor ik een moeilijk in een vakje te plaatsen supervisor ben geworden.  Nét dat maakt dat mensen ook buiten vakjes leren en durven denken hier.  Nét daar toont zich vaak een zee van mogelijkheden, die dicht aansluiten bij wie je bent en welke situaties je meebrengt.

We werken niet of nauwelijks  volgens ge-ijkte kaders maar zoeken naar de ingangen, de spleetjes of kiertjes die zich tonen om wat vast lijkt gelopen te zijn in het contact met jouw cliënten, deelnemers, leerlingen, team … opnieuw in beweging te zetten.   Jouw eigen wijsheid en de wijsheid van mezelf of andere collega’s (in groepssupervisie) wordt wakker gekriebeld en mag vrijelijk stromen. 

De focus is helder : we gaan voor een kwaliteitsvol vervolg in verhalen die stagneren door in alle eerlijkheid in de spiegels te kijken die we aangereikt krijgen en die ons informatie geven over hoe we anders ,opgeladen en herbrond, verder kunnen.

De Ontmoeting

‘Ben je actief in de non-profitsector , therapeut in opleiding of startend, leerkracht …en op zoek naar iemand die meekijkt naar jouw professioneel handelen in functie van de bewoners, cliënten, leerlingen, … overweeg dan me te contacteren als supervisor.   Gegarandeerd voel je weer energie en goesting

Sinds 2017 ben ik, Veronique, erkend supervisor voor therapiestudenten aan de Educatieve Academie en voor ieder die graag stilstaat bij en reflecteert over zijn/haar professioneel functioneren in een context in de sociale sector, het bedrijfsleven of onderwijs.  Ook en vooral voor mensen die nogal eens botsen met hun context en kritisch durven kijken naar hun omgeving en zichzelf, over hun grenzen (dreigen te) gaan  of botsen op grenzen. 

Supervisie bij ons, wordt begeleid door Veronique en kan  zowel f2f als online

bij ons in de praktijk of bij jou in de praktijk (zodat je ook meteen eerlijke feedback kunt krijgen op hoe de energie daar zit, desgewenst voorzien we een inwijdingsritueel of een energetische grote kuis) of mobiel en dus onderweg : letterlijk stil-staand met de camper op een fijn plekje, wandelend door een mooi stukje natuur zodat  opladen zeer tastbaar wordt. 

thematisch of vertrekkend vanuit een casus 

individueel  of in groep 

Wanneer je kiest voor een engagement in een supervisiegroepje, gaan we uit van een commitment met de groep.

Special voor startende therapeuten

Ben je startend therapeut dan kan je ‘per dagdeel’ een werkplek huren.  Je betaalt enkel wanneer je gesprekken ook effectief doorgaan en de stap naar supervisie is zeer laagdrempelig.  Je kan bvb. voor of na je gesprekken wat tijd voorzien voor een babbel en dat doe ik dan ook.  Loopt het, fijn dat te kunnen delen.  Zit je met vragen, dan kijken we even samen hoe het verder kan.

Elke supervisiesessie wordt gezien als een nieuw avontuur, die je in jouw in je eigen kracht plaatst. 

Elke supervisie is maatwerk, afgestemd op wat er leeft aan vragen en behoeften én ingetuned op ituïtief weten

thematisch – casusindividueel – groep – commitmentzeer laagdrempeling – avontuur – in je eigen kracht

Secundaire traumatisering ?  Extra zorg voor de zorger !

Ik schuw werkelijk niets om de supervisant bij te staan en daadwerkelijk te ondersteunen in de kwaliteitsvolle uitoefening van de job.  Bij secundaire traumatisering bvb. bied ik een intensiever supervisietraject met expliciete ruimte voor verwerking en ritueel, dat kan aanzien worden als een kort therapeutisch luik in een supervisietraject.

Landen en bijtankten, dàt vooral

Hier vind je de ruimte, dé Plek om te landen bij wat er is en bij te tanken, dàt vooral.   We delen graag onze tuin als heerlijke plek om even op adem te komen en te kijken met veel verschillende ogen naar wat je meebrengt.   Vanuit alle verschillende perspectieven en tegen de achtergrond van een paradijslijke plek ontstaat gegarandeerd nieuw denken, nieuw kijken, anders voelen ook en anders handelen.

Ik breng je gegarandeerd weer in contact met je energie van enthousiasme en creatie, met het smeulende vuur bij jou vanbinnen.

Ja, ik neem contact voor...

een afspraak