0495 52 13 02 veronique@ivtherapeut.be

Er beweegt veel in de wereld en ook in de wereld van psychotherapie.

Je bent en blijft welkom wat er ook speelt in je leven in een uitnodigende groene omgeving die het jaar door een vakantiesfeer oproept en waar er tijd en ruimte is voor jou en het jouwe, wat dat ook is.

Je kan hier (in de Duopraktijk voor psychotherapie, Dé Plek) nog steeds terecht voor een degelijke psychotherapeutische begeleiding én voor mobiele coachingstrajecten met de camper, weliswaar niet aan het tarief van 11 euro per uur, zoals in zekere zin verkeerdelijk bekend gemaakt werd in de pers.

Dit tarief zal zeker nog niet van toepassing zijn vanaf deze week en geldt enkel bij geconventioneerde psychologen die kiezen voor een meer protocolair vastgelegde aanpak en wellicht binnen zeer korte termijn zullen werken met lange wachtlijsten. Je zal voor een beperkt aantal sessies bij hen terecht kunnen, mits voldaan is aan een aantal voorwaarden.

Onze praktijk is nog steeds rechtstreeks toegankelijk (na een telefoontje), je bent volkomen vrij om voor ons te kiezen … of niet. We leggen niet van tevoren vast hoe kort of hoe lang je zal langskomen, omdat dat simpelweg niet mogelijk is.

De begeleiding is geen TGV die raast richting instant-resultaat maar net zo min een oeverloze praatbarak of koffieklets. Je komt zo lang of kort als wenselijk voor jou. Je rondt af als je het gevoel hebt weer verder te kunnen en maakt eventueel in een latere fase opnieuw een afspraak, omdat je intussen weet bij wie je terecht kan en wat je er aan hebt. Zo lang als het voor jou zinvol voelt deze me-time aan jezelf te gunnen en je baat hebt bij de spiegels, nieuwe inzichten, tips, oefeningen, eye-openers, rituelen, … ben je zeer welkom om hier aan mentale en emotionele fitness te doen.

Voor de artsen, die mogelijk het spoor bijster geraken voor doorverwijzing : ik ben geen eerstelijnspsycholoog, want ik ben geen psycholoog (en dus niet theoretisch/ universitair geschoold) wel Bachelor maatschappelijk werk met aanvullend een vierjarige psychotherapie-opleiding (Interactionele Vormgeving- Educatieve Academie) en een hele reeks bijscholingen omdat ikzelf en mijn duocollega, net als iedere collegatherapeut belang hecht aan levenslang blijven bijleren. Als arts kan u nog steeds rechtstreeks naar ons doorverwijzen en we bekijken samen op welke wijze we, uiteraard met akkoord van de cliênt, elkaar al dan niet op de hoogte houden van het verloop van het traject van je patiënt, vanuit een gedeelde zorg om diens welzijn.

Zowel ikzelf als mijn duocollega, Katrien Vervaet, arts en recent IV-geschoold therapeut, zijn aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Integratieve therapeuten, wat een kwaliteitsgarantie inhoudt. Zelf ben ik intussen reeds ruim 10 jaar actief als therapeute en erkend door alle mutualiteiten voor terugbetaling.

Het merendeel van de cliënten komt bij mij terecht via ‘vind een therapeut’ of mond-aan-mond reclame en het valt me op dat ik cliënten met regelmaat hoor zeggen : ‘eerder ging ik al naar een psycholoog, het is precies alsof jij begint waar zij zegden niets meer voor mij te kunnen betekenen.’

Heel graag werk ik desgewenst samen met psychiaters voor diagnosestelling mbt psychische ziektebeelden en eventuele medicamenteuze behandeling, met je natuurlijk netwerk, met de huisarts (als dat voor jou kloppend voelt), met deskundige psychologen, bvb. voor testing of specifieke problematieken zoals omgaan met pijn en voor cliënten die baat hebben bij een meer inzichtelijk sterke, op onderzoek gebaseerde aanpak (uitleg over hoe bvb. het geheugen werkt of over het verband tussen autisme en leerstoornissen) en net zo goed met podologen, voedingsdeskundigen, ostheopaten, collega’s therapeuten, gespecialiseerd in een bepaald segment enz.

Zelf richt ik me op waar ik sterk in ben, de afstemming op jou, zonder oordeel, zonder vooringenomenheid met een groot hart en oprechte betrokkenheid op je verhaal, op wat je bezig houdt. Wat er zich ook aandient, we gaan het aan. De gerichtheid is eerder acceptatie dan kost wat kost en snel verandering brengen. Van daaruit ontstaat als vanzelf nieuwe energie, visie, richting en dus resultaat, oplossing …als de tijd daar rijp voor is.

Mits acceptatie (wat niet hetzelfde is als onverschilligheid of gelatenheid !) ontstaat ruimte waarin jouw eigen wijsheid en de rijkdom die in jou besloten ligt tot leven gewekt wordt en je inspireert om op een voor jou passende wijze de uitdagende, pittige gegevenheden van je leven het hoofd te bieden en voluit te gaan voor een vervullend, vreugdevol in je leven staan.

Ook word ik zelf doorheen onze ontmoeting geïnspireerd om te komen met die voorstellen die ‘werken’, nooit van tevoren voorspelbaar, altijd afgestemd op de ruime levens- en opleidingsbagage waaruit ik kan putten én op een ruim energetisch veld.

Je bent en blijft welkom wat er ook speelt in je leven in een uitnodigende groene omgeving die het jaar door een vakantiesfeer oproept en waar er tijd en ruimte is voor jou en het jouwe, wat dat ook is.

Wat verandert er in therapeutenland vanaf 1 september 2021 ?
Eigenlijk niets of toch … bij zowel psychotherapeuten als psychologen is er nog veel onduidelijkheid en in elk geval dient nog heel wat uitgeklaard te worden vooraleer de regeling die reeds in de pers kwam, ten uitvoer kan komen. Wat ligt er voor : Pscyhologen en orthopedagogen die bereid zijn aan een resem voorwaarden en administratieve verplichtingen te voldoen kunnen zich laten opnemen op een lijst van geconventioneerde psychologen van het GGZ netwerk, waarbij je terecht zult kunnen voor een beperkt aantal sessies Eerstelijnspsychologische zorg en mits diagnosestelling aansluitend en bij een andere pscycholoog gespecialiseerde psychologische zorg  Je zal niet de vrije keuze hebben van hulpverlener en deze ligt ook niet noodzakelijk in je regio Het vooropgesteld maximum aantal sessie is geen afdwingbaar recht Er komt een digitaal patiëntendossier dat gedeeld wordt met andere actoren De visie vertrekt heel sterk vanuit een medisch oogpunt De kostprijs zal 11 euro zijn per uur of 4 euro voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming